روزیاتو - امروز را زندگی کن - Afghanistan - English-speaking world catalog

روزیاتو - امروز را زندگی کن

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
روزیاتو - امروز را زندگی کن
  • Website address:www.rooziato.com
  • Server IP:86.104.32.103
  • Site description:امروز را زندگی کن

domain name:www.rooziato.comValuation

about 5000~500000

domain name:www.rooziato.comflow

85

domain name:www.rooziato.comGood or bad

Concentrate on business. Make good use of wisdom Ji

website:روزیاتو - امروز را زندگی کنWeights

2

website:روزیاتو - امروز را زندگی کنIP

86.104.32.103

website:روزیاتو - امروز را زندگی کنcontent

 vargtm4wp_datalayer_name="dataLayer"; vardataLayer=dataLayer||[]; constgtm4wp_scrollerscript_debugmode=false; constgtm4wp_scrollerscript_callbacktime=100; constgtm4wp_scrollerscript_readerlocation=150; constgtm4wp_scrollerscript_contentelementid="content"; constgtm4wp_scrollerscript_scannertime=60; روزیاتو-امروزرازندگیکن { "@context":"schema.org", "@graph":[ { "@type":"BreadcrumbList", "@id":"rooziato.com/#breadcrumb", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "name":"خانه" } ] }, { "@type":"WebSite", "@id":"rooziato.com/#website", "url":"rooziato.com/", "name":"روزیاتو", "description":"امروزرازندگیکن", "potentialAction":[ { "@type":"SearchAction", "target":{ "@type":"EntryPoint", "urlTemplate":"rooziato.com/?s={search_term_string}" }, "query-input":"requiredname=search_term_string" } ], "inLangue":"fa-IR" }, { "@type":"ItemList", "url":"rooziato.com", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "url":"rooziato.com/55/brad-pitts-18-most-successful-films-based-on-box-office-earnings/" }, { "@type":"ListItem", "position":2, "url":"rooziato.com/39/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6%db%8c-%d8%af%d8%a7/" }, { "@type":"ListItem", "position":3, "url":"rooziato.com/68/%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%ac%d8%b1/" }, { "@type":"ListItem", "position":4, "url":"rooziato.com/63/shervin-hajipour-wins-grammy-award/" }, { "@type":"ListItem", "position":5, "url":"rooziato.com/90/abolghasem-talebis-insult-to-women/" }, { "@type":"ListItem", "position":6, "url":"rooziato.com/88/mnitude-earthquake-hits-turkey/" }, { "@type":"ListItem", "position":7, "url":"rooziato.com/59/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d9%86%d8%a8-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9روزیاتو - امروز را زندگی کن%87%d8%a7%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%9f/" }, { "@type":"ListItem", "position":8, "url":"rooziato.com/68/16-celebrities-who-dug-up-real-treasure-in-their-family-albums-and-shared-their-childhood-photos-with-us/" }, { "@type":"ListItem", "position":9, "url":"rooziato.com/52/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-1401-%da%86%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" }, { "@type":"ListItem", "position":10, "url":"rooziato.com/95/ukraine-hacks-call-russia-supporting-ukrainians-charge-treason/" }, { "@type":"ListItem", "position":11, "url":"rooziato.com/88/wner-group-tactics-convicted-prisoners-sent-die-wes/" }, { "@type":"ListItem", "position":12, "url":"rooziato.com/89/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1/" }, { "@type":"ListItem", "position":13, "url":"rooziato.com/79/how-200m-f-22-raptor-shot-chinese-spy-balloon-400k-sidewinder-missile/" }, { "@type":"ListItem", "position":14, "url":"rooziato.com/17/air-force-hypersonic-scramjet-missile-final-test/" }, { "@type":"ListItem", "position":15, "url":"rooziato.com/31/how-do-you-cut-a-coconut/" }, { "@type":"ListItem", "position":16, "url":"rooziato.com/32/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%be%db%8c-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%88-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%9b-%d9%86%d9%88%d9%87/" }, { "@type":"ListItem", "position":17, "url":"rooziato.com/34/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/" }, { "@type":"ListItem", "position":18, "url":"rooziato.com/78/what-causes-prostate-enlargement-in-youth/" }, { "@type":"ListItem", "position":19, "url":"rooziato.com/03/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b9%d9%81%d9%88-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9f/" }, { "@type":"ListItem", "position":20, "url":"rooziato.com/52/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1/" } ] } ] } window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/14.0.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/14.0.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"coروزیاتو - امروز را زندگی کنncatemoji":":\/\/rooziato.com\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=bdb254a94e87c6479a8"}};/*!Thisfileisauto-generated*/!function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode,e=(p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0),i.toDataURL());returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r vardataLayer_content={"peTitle":"روزیاتو-امروزرازندگیکن","pePostType":"frontpe"}; dataLayer.push(dataLayer_content);(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.'+'js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-M6C9Q5F');html{margin-top:0!important;}*htmlbody{margin-top:0!important;}@mediascreenand(max-width:0px){html{margin-top:0!important;}*htmlbody{margin-top:0!important;}}if(window.top!==window.self)window.top.location.replace(window.self.location.href); _atrk_opts={atrk_acct:"7sJ6p1IWhd10kU",domain:"rooziato.com",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); روزیاتو خانه تازه‌هایروزاجتماعیفیلموسریالسرگرمیسبکزندگیسلامتفناوریترفندهاکوییزهاتبلیغات ورود/عضویت جستجوInstramTelegramTwitterFacebook موفقترینفیلمهایبردپیتبراساسمیزانفروش؛از۱۲MonkeysتاWorldWarZبردپیتچیزیفراترازیکبازیگرطرازاولاست.اینبازیگربرندهاسکاردرفیلمهایتحسینشدهوموفقبسیاریازلحاظهنریحضورداشتهاست.پیتاستعداد... روشهایجلوگیریازبارداریچهعوارضجانبیدارند؟ادامهمطلب چراهمهبلیتهایجشنوارهفجرفروختهشدهاماسالنهاخالیاست؟ادامهمطلب «برای»شروینحاجیپوربرندهجایزهویژهگرمیشد؛همراهباویدیووواکنششروینادامهمطلب  تازه‌تریننوشته‌ها برنامهتلویزیونی«هفت»کهمدتهاستبهعنوانبرنامهایدرخصوصسینمایایرانازتلویزیونپخشمیشود،گاهیاوقاتبستریمیشودبرایجنجالآفرینیبرخیاهالیسینما.... ۴۶دقیقهپیش ۰ فرهنگوهنرفیلموسریال اظهاراتتوهینآمیزابوالقاسمطالبیدرخصوصزناندرپخشزندهبرنامه«هفت»+ویدیو زلزلهوحشتناک۷.۸ریشتریدرترکیه،کهپسلرزهشدیددیگریبهدنبالداشت،خانههاوساختمانهایاینکشورراویرانکرد.اینزمینلرزهدرساعت۴... ۲ساعتپیش ۰ تازههایروز زلزله۷.۸ریشتریترکیهباپس‌لرزه‌هایشدیدحداقل۲۰۰کشتهبرجایگذاشت+ویدیو درحالیکهمسئولاندولتیبراستقبالپرشورمخاطبانازجشنوارهفیلمفجرامسالتأکیددارند،برخیگزارشاتخلافاینادعارانشانمیدهد.جشنوارهفیلمفجرچهلویکم... ۳ساعتپیش ۰ فرهنگوهنرفیلموسریال چراهمهبلیتهایجشنوارهفجرفروختهشدهاماسالنهاخالیاست؟ حضرتزینبکبری(س)،سومینفرزندامامعلی(ع)،برایشیعیاناسطورهصبر،مقاومتوشجاعتاست.اوکهناظروراویواقعهکربلاوافشاکنندهظلمیزیدبود،یکی... ۴ساعتپیش ۰ عمومی بیوگرافیحضرتزینب(س)؛علتاصلیوفاتاوچهبود؟ مراسماهدایجوایزموسیقیگرمیصبحروزدوشنبهبرگزاروبرندگانشصتوپنجمیندورهجوایزگرمیمشخصشدند.درجایزهویژهایباعنوان«آهنگبرایتغییراجتماعی»که... ۴ساعتپیش ۰ فرهنگوهنرموسیقی «برای»شروینحاجیپوربرندهجایزهویژهگرمیشد؛همراهباویدیووواکنششروین عکسها،لحظاتارزشمندیراثبتمیکنندکهحتیزماننمیتواندآنهاراپاککند.عکسهاممکناستخاطراتواحساساتمتفاوتیرابهذهنمتبادرکنند.... ۴ساعتپیش ۰ فرهنگوهنرفیلموسریالموسیقی عکسهایبانمکدورانکودکی۱۶سلبریتیکهپیشازاینندیدهبودید درشرایطیکهبهروزهایپایانیسالنزدیکمیشویم،بحثمبلغعیدیکارگرانوعیدیکارمنداندولتمانندهمیشهداغاست.براساسبرآوردهاعیدیکارگرداندرسال1401... ۵ساعتپیش ۰ اجتماعیتازههایروز حداقلوحداکثرعیدیکارگراندرسال۱۴۰۱چقدراست؟+جدول سرویسهایامنیتیاوکراینیکتماسویدیوییبینمسکووطرفدارانشاندراوکراینراهککردندتابهآنهابگویندکههمگیبهجرمخیانتتحتتعقیبقرارخواهند... ۱۴ساعتپیش ۱ عمومی لحظههکشدنتماسویدیوییروسیهوطرفدارانشتوسطسرویسامنیتیاوکراین+ویدیو بردپیتچیزیفراترازیکبازیگرطرازاولاست.اینبازیگربرندهاسکاردرفیلمهایتحسینشدهوموفقبسیاریازلحاظهنریحضورداشتهاست.پیتاستعداد... ۱۵ساعتپیش ۰ فرهنگوهنرفیلموسریال موفقترینفیلمهایبردپیتبراساسمیزانفروش؛از۱۲MonkeysتاWorldWarZ گروهواگنریا«ارتششخصیپوتین»یکسازمانشبهنظامیروسیاستکهبرایاولینباردرسال2014درکریمهمستقرشدواکنونیکبخشخصوصیارتشروسیه... ۱۶ساعتپیش ۵ تازههایرروزیاتو - امروز را زندگی کنوزدانستنیها جوخه‌هایمرگواگنر؛تاکتیکهایترسناکارتششخصیپوتیندراوکراین +ویدیو هیئتدولتدرجلسهامروزعصرمبلغثابت۱۸میلیونریالبهنسبتمدتخدمتتماموقتدرسال۱۴۰۱رابهعنوانپاداشآخرسالیاهمانعیدیکارکنان... ۱۷ساعتپیش ۰ اجتماعیتازههایروز مبلغعیدیکارمنداندولتوبازنشستگاناعلامشد روشهایجلوگیریازبارداریگرچهمانعبارداریمیشوند،امااغلبتغییراتیدربدنایجادمیکنند.بعضیازاینتغییراتمیتواندمثبتباشد،امااینروشها... ۱۷ساعتپیش ۰ سلامت روشهایجلوگیریازبارداریچهعوارضجانبیدارند؟ بعدازپروازبرفرازایالاتمتحدهوگشتزنیبرفرازسیلوهایهستهایایالتمونتانا،بالنجاسوسیچینتوسطیکجنگندهF-22Raptorوباشلیکیکموشک... ۱۸ساعتپیش ۰ فضانوردیورزمفناوری ساقطکردنبالنجاسوسیچینباجنگنده۲۰۰میلیوندلاریوموشک۳۸۰,۰۰۰دلاری آیندهصنعتهوانوردیجهانهایپرسونیکیامافوقصوتاست.نیرویهواییآمریکانیزسختدرتلاشاستکهبمبافکنمافوقصوتنسلآیندهرابسازدوحتیصنعتهوانوردی... ۱۹ساعتپیش ۰ فضانوردیورزمفناوری آخرینتستموشکاسکرمجتهایپرسونیکایالاتمتحدهنیزباموفقیتانجامشد هزارانسالاستکهنارگیلتوسطانساناستفادهمی‌شود؛میوه‌ایباظاهریاعجابانگیزکهخواصفراوانیهمدارد.نارگیلبه‌ویژهسرشارازمنگنزاستکهبرایسلامتاستخوان... ۲۰ساعتپیش ۰ سبکزندگیعمومی چطورنارگیلرابشکنیم+ویدیو نوهمحمدعلیکلی،نیکوعلیوالششروعبدونشکستخودرابهبودبخشیدهودرهشتمینمبارزهرسمیخوددربوکسحرفهاینیزتوانستبارأیقاطعداوران،... ۲۱ساعتپیش ۰ ورزش هشتمینپیروزیپیاپینیکوعلیوالش؛نوهمحمدعلیکلیهمچنانبدونشکست+ویدیو آموزشبرایهمهکودکانساکندرآلمانسنششسالتا15سالهاجباریاست،اگرچهآموزشبهطورکلیتاسن18سالگیادامهدارد. سیاستآموزشعمومیدر... ۲۲ساعتپیش ۲ دانستنیها راهنمایتحصیلدرمدارسدولتیوخصوصیآلمان علائمبزرگیپروستاتغالبادرحدودسن۵۰سالگیبروزمی‌کند.ولیتعدادقابلملاحظه‌ایازمردانجوان‌ترنیزممکناستعلائمبزرگیپروستاتراتجربهکنند.بروزعلائمبزرگی... ۲۲ساعتپیش ۰ سبکزندگیسلامت هرآنچهبایددربارهمشکلپروستاتدرجوانانبدانید رهبرانقلابباپیشنهادرئیسقوهقضاییهمبنیبرعفووتخفیفمجازاتجمعیازمتهمانومحکوماناعتراضاتاخیرکشوروهمچنینمحکوماندادگاههایعمومیوانقلابو... ۲۲ساعتپیش ۵ عمومی عفوگستردهمحکوماناعتراضاتاخیرکشورباموافقترهبرانقلاب بنابهگزارشIranianRealtor.org،بسیاریازمهاجرانایرانیآمریکارابرایزندگیانتخابمی‌کنندودلایلآنهابرایانتخاباینکشوروایالت‌هایآنمی‌تواندفرارازمشکلات،یافتنمکان... ۲۳ساعتپیش ۱ رپورتاژآگهی ایرانیانتگزاسوزندگیدراینشهر ۱۲۳۴۵صفحهبعدی»  پربازدیدترین‌ها پربحثترین‌ها چرازنانهندیشبهابامویبافتهمیخوابندواینکارچهفایدهایدارد؟ ۱۵ پیشازاختراعنواربهداشتیزناندردورانپریودازچهچیزیاستفادهمیکردند؟ ۴۱ پیشگویروسیازپایانجنگدراوکراینمیگویدامانهآنطورکههمهفکرمی‌کنند ۶۸ ۸مردسلبریتیکهبرایخوشحالکردنفرزندخودهرکاریانجاممیدهند ۹ F-15EX؛جدیدترینوپیشرفته‌تریننسلجنگندهاف۱۵کهاسراییلخواستاردریافتآناست ۲۵ پیشازاختراعنواربهداشتیزناندردورانپریودازچهچیزیاستفادهمیکردند؟ ۴۱ Chobham؛بریتانیانگرانلورفتنقوی‌ترینوسری‌ترینسیستمزرهجهاندراوکراین ۱۰ عفوگستردهمحکوماناعتراضاتاخیرکشورباموافقترهبرانقلاب ۵ جوخه‌هایمرگواگنر؛تاکتیکهایترسناکارتششخصیپوتیندراوکراین +ویدیو ۵ کممصرفترینخودروهایجهانازسال۱۹۷۵تاامروز+اینفوگرافیک ۳ ۱۰سریالمحبوبوباکیفیتیکهباکنسلشدنبیموقعشانباعثخشمطرفدارانشدند ادامهمطلب شرایطجالبرحمهایاجارهایکهسلبریتیهایمشهوربرایبچهدارشدناستفادهمیکنند ادامهمطلب ازپاریسهیلتونتاکیمکارداشیان؛باهمه‌یمعشوقه‌هایکریستیانورونالدوآشناشوید ادامهمطلب Quarterhorse؛هواپیمایمافوقصوتجدیدنیرویهواییایالاتمتحدهباموتورترکیبی ادامهمطلب  اجتماعی دیگربخشها سلامت سبکزندگی گردشگری زیرپوستشهر دانستنی‌ها نوبتعکس اخباردانشگاهی چهره‌ها ۱۷ساعتپیش ۰ روشهایجلوگیریازبارداریچهعوارضجانبیدارند؟ ۲۲ساعتپیش ۰ هرآنچهبایددربارهمشکلپروستاتدرجوانانبدانید شنبه،۱۵بهمن۱۴۰۱ ۰ وزنعضلهبیشتراستیاچربی؟پاسخبهسوالیکههمهدارند شنبه،۱۵بهمن۱۴۰۱ ۰ ازسیاهیزیرچشمتاخطوطپنجهکلاغی؛بهترینروشهابرایدرمانچروکهایدورچشم شنبه،۱۵بهمن۱۴۰۱ ۰ رفتارپرخاشگریمنفعلچیستوچهنشانههاییدارد؟ شنبه،۱۵بهمن۱۴۰۱ ۰ هرآنچهبایددربارهدیابتوانواعآنبدانید جمعه،۱۴بهمن۱۴۰۱ ۰ کودکانتاچهسنینبایدواردشبکههایاجتماعیشوند؟ جمعه،۱۴بهمن۱۴۰۱ ۱ زنیمبتلابهبیمارینادریکهبدونچانهبهدنیاآمدهاست+ویدیو مشاهدهبیشتر فرهنگوهنردیگربخشهاسینماموسیقیتئاترهنرهایتجسمیکتابوادبیات ۴۶دقیقهپیش۰اظهاراتتوهینآمیزابوالقاسمطالبیدرخصوصزناندرپخشزندهبرنامه«هفت»+ویدیو برنامهتلویزیونی«هفت»کهمدتهاستبهعنوانبرنامهایدرخصوصسینمایایرانازتلویزیونپخشمیشود،گاهیاوقاتبستریمیشودبرایجنجالآفرینیبرخیاهالیسینما.اینبارهمابوالقاسمطالبی،کارگردانفیلم«قلادههایطلا»،ازفرصتحضوردرآنتنزندهصداوسیمااستفادهکردتابااظهاراتیتوهینآمیزبهزنان،یابهگفتهوی«زنانسلبریتی»حملهکند.اینفیلمساز،دربرنامه«هفت»بهتمسخرسینماگرانزنمی‌پردازدوعباراتزننده‌ایرادرموردبانوانبهکارمی‌برد.نکتهجالبایناستکهنهتنهاهیچگونهمخالفتیازمجریاینبرنامه،8230; ۳ساعتپیش۰چراهمهبلیتهایجشنوارهفجرفروختهشدهاماسالنهاخالیاست؟ ۴ساعتپیش۰عکسهایبانمکدورانکودکی۱۶سلبریتیکهپیشازاینندیدهبودید ۱۵ساعتپیش۰موفقترینفیلمهایبردپیتبراساسمیزانفروش؛از۱۲MonkeysتاWorldWarZ ۲۴ساعتپیش۰همهچیزدربارهسریالتاریخی«جلال۲»؛داستانوبازیگران مشاهدهبیشتر {{#index}} {{time_o}} {{comment_count.fa}} {{title.rendered}} {{{excerpt.rendered}}} {{/index}} {{#posts}} {{time_o}} {{comment_count.fa}} {{title.rendered}} {{/posts}} {{#posts}} {{time_o}} {{comment_count.fa}} {{title.rendered}} {{/posts}} بادیجیاتوهمراهشوید{{#posts}}{{time_o}}{{title.rendered}}{{/posts}}عضویتدرخبرنامهثبتنامبامادرارتباطباشید|آرشیونوشته‌هاFacebookTwitterInstramTelegram۱۴۰۱©تمامیحقوقبرایوبسایتRooziato(روزیاتو)محفوظاست. خانهتازه‌هایروزاجتماعیفیلموسریالسرگرمیسبکزندگیسلامتفناوریترفندهاکوییزهاتبلیغاتثبت‌نامروزیاتو ثبتنامورودورودروزیاتو ورودثبتنامvarpollsL10n={"ajax_url":":\/\/rooziato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Yourlastrequestisstillbeingprocessed.Pleasewaitawhile...","text_valid":"Pleasechooseavalidpollanswer.","text_multiple":"Maximumnumberofchoicesallowed:","show_loading":"1","show_fading":"1"};vardigiadClient={"disableVideo":"0","user":"0"};

Site:روزیاتو - امروز را زندگی کنReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport